Kontakt

Kansliet
Övriga uppgifter
Bankgiro: 955-8883
Bank: Handelsbanken
Org. nr. 802001-9314
Styrelsens säte: Stockholm


 
Huvudföreningen
Ordförande
Lennart Asteberg
Mob: 0705 25 72 64 

Telefon: 0302-339 95
Kanslifunktion
Jan Hanner
Batterigatan 13B, 415 01 Göteborg

Telefon: 031-930 570
E-post: admin[at]kyltekniska.se

Vice ordförande
Peter Ohlsson
Telefon: 035-16 15 84
E-post:  peter[at]kylteknikhst.se
 
Svenska Kyltekniska Föreningen
Batterigatan 13B, 415 16 GÖTEBORG | Telefon: 031-93 05 70