Styrelsen

Ordförande:
Peter Rohlin
 

Vice Ordförande:
Johnny Andersson

Ordinarie ledamöter:
Göran Gudin
Joachim Claesson
Kenneth Borg
Martin Forsén

Suppleanter:
Anders Bergman
Mats Blomkvist
 

Revisorer:
Svante Näsström
Johan Eriksson
Hans-Olov Larsson (suppleant)
Mats Schenk (suppleant)

Valnämnd:
Mikael Dagberg (sammankallande)
Mikael Lögdberg
Conny Andersson (suppleant)

Lokalavdelningens representater i huvudföreningen:
Johnny Andersson (styrelseledamot)
Göran Gudin (styrelseledamot)
Joachim Claesson (styrelseledamot, suppleant)
Martin Forsén (styrelseledamot, suppleant)
Crister Valtersson (revisor)
Håkan Karlsson (revisor, suppleant)
Mikael Dagberg (valnämnd)


Uppdaterad 2019-03-12
Svenska Kyltekniska Föreningen - Stockholm
Batterigatan 13B, 415 01 GÖTEBORG | Telefon: 031-93 05 70