Vem gör vad i vår förening.

 

Ordförande:
Calle Sjöberg
 

Vice Ordförande:
Martin Benettsson

Kassör:
Robert Thell

Sekreterare/Hemsideansvarig:

Urban Håkansson

Hemsideansvarig:

Peter Ohlsson

 

Övriga ledamöter:

Jonas Hagman
Jonas Nordmark

Ulrik Tell
Anna-Lena Lane (suppleant)
Rebecka Asteberg (suppleant) 

Revisorer:
Håkan Janson
Lennart Asteberg


Revisorssuppleant:
Dennis Mårdbrink
Håkan Lindqvist

Valnämnden:
Peter Hultin
Oskar Lundkvist
Kent Hofmann (sammankallande)

Lokalavdelningens representater i huvudföreningen:
Calle Sjöberg (styrelseledamot)
Martin Benettsson (styrelseledamot)
Robert Thell (styrelseledamot)
Peter Ohlsson (styrelseledamot, suppleant)
Urban Håkansson (styrelseledamot, suppleant)
Jonas Hagman (styrelseledamot, suppleant)
Håkan Janson (revisor)
Dennis Mårdbrink (revisor, suppleant)
Peter Hultin (valnämnd)

Styrelsen (ej uppdaterad)

Vice Ordförande
Martin Benettsson
Kassör
Robert Thell
Sekreterare/Hemsideansvarig
Urban Håkansson
Styrelseledamot
Anna-Lena Lane
Styrelseledamot/Hemsideansvarig
Peter Ohlsson
Styrelseledamot (suppleant)
Egon Segerlöf
Svenska Kyltekniska Föreningen - Göteborg
Batterigatan 13B, 415 16 GÖTEBORG | Telefon: 031-93 05 70