Säkerhetskurs Naturliga köldmedier

Vår populära teoretiska och praktisk kurs i ”Ammoniaksäkerhet” i uppdaterad version.

En praktisk kurs för dig som kommer i kontakt med de naturliga köldmedierna. Tyngdpunkten är såsom tidigare Ammoniak men vi övar även på hur du skall hantera koldioxid och kolväten (propan) ur ett säkerhetsperspektiv.

Kommande kurstillfällen under 2019 (samtliga i Helsingborg) är

19 mars (fullbelagd)
14 maj
17 september
26 november
 
Svenska Kyltekniska Föreningen
Batterigatan 13B, 415 16 GÖTEBORG | Telefon: 031-93 05 70