Säkerhetskurs Naturliga köldmedier

Vår populära teoretiska och praktisk kurs i ”Ammoniaksäkerhet” i uppdaterad version.

En praktisk kurs för dig som kommer i kontakt med de naturliga köldmedierna. Tyngdpunkten är såsom tidigare Ammoniak men vi övar även på hur du skall hantera koldioxid och kolväten (propan) ur ett säkerhetsperspektiv.

Nästa kurstillfälle 27:e november 2018 i Helsingborg.
 
Svenska Kyltekniska Föreningen
Batterigatan 13B, 415 01 GÖTEBORG | Telefon: 031-93 05 70