Säkerhetskurs Naturliga köldmedier

Vår populära teoretiska och praktisk kurs i ”Ammoniaksäkerhet” i uppdaterad version.

En praktisk kurs för dig som kommer i kontakt med de naturliga köldmedierna. Tyngdpunkten är såsom tidigare Ammoniak men vi övar även på hur du skall hantera koldioxid och kolväten (propan) ur ett säkerhetsperspektiv.

Kommande kurstillfällen (samtliga i Helsingborg) är

16 september 2021
 
Svenska Kyltekniska Föreningen
Dammviksvägen 20, 443 71 GRÅBO | Telefon: 031-93 05 70