Presentation vid träff den 19 april

Vid KTF:s Malmöavdelnings träff den 19 April var Bo Westman, INCERT, inbjuden att berätta om den nya svenska F-gasförordningen. Fram till den siste Juni i år har vi en äldre förordning som i viss mån fortfarande gäller och en ny som gäller fullt ut från den 1 Juli!


Bo bringade klarhet i detta. Bo presentation finns att titta på här

 

 

Presentation Bo Westman INCERT hos KTF Malmö 170419.pdf
Svenska Kyltekniska Föreningen - Malmö
Batterigatan 13B, 415 16 GÖTEBORG | Telefon: 031-93 05 70