Inbjudan till företag som sysslar med distribution av kylda varor.

Sustainable Business Hub är ett nätverk i södra Sverige som hjälper Cleantech-företag att öka sin konkurrenskraft och etablera sig på exportmarknaden. Nätverket består av mer än 100 medlemmar. Verksamheten drivs i ett bolag och ägs av medlemmarna.

                                           OBS!

För mer information vänligen kontakta

 Bengt Malmberg på Sustainable Business Hub.

 

bengt.malmberg@sbhub.se

Tel: 070-6196313

Presentatör hallbar_livsmedelsdistribution_120209 (3).pdf
Svenska Kyltekniska Föreningen - Malmö
Batterigatan 13B, 415 16 GÖTEBORG | Telefon: 031-93 05 70