Medlemsmöte 18 September 2018

Nya regelverk F-gasdirektivet/EN378/Svensk Kylnorm. Vad är nytt ang detektorer

Medlemsmöte hos SAMON AB i Vellinge.

 

När:  Tisdagen 18 September kl 17:00 – ca 20:00

Var: SAMON AB, Modemgatan 2, 235 39 Vellinge 

 

Jonas Sjöström och teamet på SAMON hälsar KTF Malmö avdelning välkomna till medlemsmöte. 

 

Kvällens föredrag och aktiviteter är:

 

- Nya regelverk F-gasdirectivet/EN378/Svensk kylnorm, vad är nytt ang detektorer?

  

- Vad händer med läcksökning och gasdetektorer när köldmedier blir brännbara?

- Hur kontrollerar man detektorer på anläggning, varför service och underhåll. Med lite praktisk visning i verkstad.

- Visning av Samons nya lokaler.

 

Föreningen bjuder på lättare förtäring. 

 

 

 

 

Anmälan


Anmäl dig enligt nedan.

 

E.post: robertakesson@gmail.com

Eller via hemsidans kalenderfunktion.

 

Vi önskar alla varmt välkomna !

Styrelsen 

Svenska Kyltekniska Föreningen - Malmö
Batterigatan 13B, 415 16 GÖTEBORG | Telefon: 031-93 05 70