Personuppgifter

Svenska Kyltekniska Föreningen behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning (GDPR). Genom att inträda som medlem i föreningen samtycker du till att dina uppgifter hanteras i vårt medlemsregister. De uppgifter vi sparar används enbart för att hantera ditt medlemskap i föreningen och i den lokalförening du valt. För detta ändamål lagras uppgifterna i ett medlemsregister på samma server som vår hemsida. Utöver detta sparas sedvanliga uppgifter i de årliga medlemsavgiftsfakturorna i vårt ekonomisystem.
 
Du kan när som helst se och kontrollera uppgifterna i medlemsregistret genom att logga in på vår hemsida. Välj sedan menysteget "Mina uppgifter" och klicka sedan på knappen "Ändra". Då får du tillgång till de uppgifter vi har sparat om dig och du kan givetvis begära ändring när du så önskar. Om du avslutat ditt medlemskap i föreningen raderar vi uppgifterna i medlemsregistret.
 
Svenska Kyltekniska Föreningen
Batterigatan 13B, 415 16 GÖTEBORG | Telefon: 031-93 05 70