Handböcker

Kyltekniska föreningen har under många år publicerat handböcker inom kylteknik. Kylbranschen är inte stor och för att få tillgång till bra läroböcker och handböcker har Kyltekniska Föreningen under många år själv initierat framtagning av böcker på svenska. Böckerna är praktiskt lagda och vänder sig till kyltekniker eller andra som är intresserade av att lära sig mera om kylteknik.

Beställning och leverans

Beställ de handböcker du önskar via e-post admin@kyltekniska.se
Under kansliets öppettider (tisdag-torsdag 9-16) tar vi givetvis också emot beställningar via telefon, 031-93 05 70.

Utöver uppgift om önskade böcker behöver vi leveransadress och ev avvikande faktureringsadress (inkl ev beställningsnummer).

Samtliga handböcker finns i lager och vi levererar så snart vi kan. När kansliets är öppet (tisdag-torsdag) skickar vi normalt samma dag vi fått beställningen. Beställningar mottagna under övrig tid skickas normalt nästa dag kansliet är öppet.
 

Nyheter

 

Handbok 30


Anläggningsteknik CO(R744).
Författare Hans T. Haukås, översättning Bo Westman

Pris: SEK 680:- exkl. 6 % moms och frakt.
Medlemspris för privatperson SEK 495:- exkl 6 % moms och frakt
.

CO(R744) är ett köldmedium som fått en renässans under 2010 talet. Det har därför inte funnits någon bok som beskriver hur man bygger och underhåller kylanläggningar med COsom köldmedium. Nyligen framlidne professor Hans T. Haukås  som varit en av de drivande för att utveckla tekniken att använda COsom köldmedium har i samarbete med den övriga gräddan av Norska kyltekniker tagit fram denna handbok. Det är ett måste att ha denna bok för alla som skall konstruera, bygga och underhålla kylanläggningar med CO2. Boken är praktiskt upplagd med många bilder och figurer som förklarar tekniken bakom transkritiska kylanläggningar.

Boken har översatts från norska av Bo Westman, tidigare lärare i Kyla vid IUC och Kyltekniska Föreningens ordförande 2006-2008. Boken har delfinansierats av KYS.

 

De mest populära handböckerna

 

Handbok 10


Praktisk kylteknik 2016
Författare Roald Nydal, översättning Anders Hiorth

Pris SEK 1.200:- exkl. moms och frakt.
Medlemspris för privatperson SEK 850:- exkl. 6% moms och frakt.


Har du läst till kyltekniker de sista 20 åren har du säkert haft Praktisk Kylteknik som lärobok. Boken har nu uppdaterats och kommit i en ny upplaga. Boken innehåller förklaringar både till grundläggande och mera avancerade begrepp och system inom den kylteknik vi använder idag. Den är skriven på ett praktiskt, pedagogiskt och lättförståeligt sätt och är en bra handboken att ha med sig i servicebilen eller i bokhyllan på kontoret.  Den nya utgåvan har kompletterats med mera fysik, nya köldmedier, naturliga köldmedier samt mycket mer el och styr & regler. Ett område som utvecklats snabbt och där du nu kan få hjälp att följa med. Boken vänder sig till dig som jobbar med kyla eller värmepumpar eller studerar till kyl- och värmepumpstekniker

 

Handbok 27


Kylteknikens grunder

Pris: SEK 550:- exkl. 6 % moms och frakt. 
Medlemspris för privatperson SEK 450:- exkl 6 % moms och frakt.

Handbok 27 är en uppdaterad version av våra tidigare handböcker 24, 25 och 26, så tillvida att vi har anpassat innehållet till dagens förutsättningar och branschens nuvarande lagar, normer och bestämmelser. I övrigt är innehållet detsamma som tidigare, vi har dock moderniserat inlagalayouten, samt omslaget för bättre anpassning till vårt övriga handbokssortiment. Boken är på ca 130 sidor och har rygg med titel, samt sidospiral, allt för bekvämare identifiering och bläddring.
 
 

Handbok 28


Kompendium, handledning och övningsuppgifter inför examinering.
I enlighet med genomförandeförordning EU 2015/2067 och den svenska författningssamling SFS 2016:1128

Pris: SEK 645:- exkl. 6 % moms och frakt.
Medlemspris för privatperson SEK 470:- exkl 6 % moms och frakt
.

En ny bok för om- eller nycertifiering. Tredje upplagan utgiven 2018.
Ett bra förstudiematerial som hjälper den som skall certifieras med de teoretiska och praktiska delarna som krävs för att klara certifieringen.

Övriga handböcker

Handbok 23


Energihandledning ishallar

Pris: SEK 400:- exkl. 6 % moms och frakt.
Medlemspris för privatperson SEK 350:- exkl 6 % moms och frakt
.

Framtagningen och sammanställning av denna skrift har finansierats av Svenska Kyltekniska föreningen genom Matts Bäckströms Minnesfond. Det unika i skriften är sammanställningen av referensmaterial som kommer från ett omfattande sökarbete. Mycket av materialet på temat aktuella exempel kommer från det av Energimyndigheten finansierade projektet ”Stoppsladd”, vilket är en teknik- och energiinventering av svenska ishallar. Ett tack går också till Jörgen Hjert, Svenska Ishockeyförbundet, samt till företagen ETM Kylteknik, Rite-Ice och Polair för lån av illustrationer och inspirationer.

Valet av titel anspelar på ambitionen att vara en handledning snarare än en handbok. Det senare är något betydligt ambitiösare än det som ryms inom ramen för detta arbete.

Struktur och upplägg är gjort så att kapitlen indelats efter de dominerande faktorerna för energianvändningen i ishallar. En allmän text beskriver området och några aktuella exempel. I slutet av varje kapitel finns en referenssammanställning där den intresserade läsaren kan söka på ett antal relevanta titlar.

Handbok 22


Properties of secondary working fluids...
Författare: Åke Melinder

Pris: SEK 575:- exkl. 6 % moms och frakt.
Medlemspris för privatperson SEK 475:- exkl 6 % moms och frakt
.

Termofysikaliska egenskaper för köldbärare.

Handboken, engelsk version, som är i 4-färg, har 158 sidor fördelade på 8 kapitel och innehåller mycket mera text än sin föregångare. Inklusive beräkningsprogram på DVD-skiva. Speciellt vill vi nämna följande:
  • Is och Iceslurry behandlas över inte mindre än 19 sidor.
  • Egenskaper för koldioxid, CO2, upptar 4 sidor.
  • Tillämpningar på Kyl- & Frysanläggningar samt Värmepumpar har 14 sidor.
  • Jämförelser i diagramform mellan de flesta kommersiella köldbärarna.

Handbok 21


Uppgiftsbok och lösningsbok till Handbok 10 2016

Författare Roald Nydal, översättning Anders Hiorth

Pris: SEK 1.175:- exkl. 6 % moms och frakt.
Medlemspris för privatperson SEK 980:- exkl 6 % moms och frakt
.

Nya Praktisk Kylteknik 2016 innehåller även en del övningsuppgifter och lösningar till dem men för lärare, instruktörer och handledare i kylteknik har också två nya böcker med färdiga arbetsuppgifter, examensuppgifter och lösningar tagits fram, handbok 21 2016

Handbok 20


Handbok om indirekta kyl- och värmepumpsystem
Författare Åke Melinder

Pris: SEK 600:- exkl. 6 % moms och frakt.
Medlemspris för privatperson SEK 495:- exkl 6 % moms och frakt
.

Framtagen inom Effsys2 P2 med medel från Energimyndigheten, samt medverkan av KTH, ett stort antal företag och personer.

Handbok 16


Teknisk documentation för A/C-anläggningar i fordon

Pris: SEK 575:- exkl. 6 % moms och frakt.
Medlemspris för privatperson SEK 490:- exkl 6 % moms och frakt
.

Den nya instruktionsboken för A/C anläggningar i fordon.

Handbok 16 är en handbok för de som arbetar med kyla i fordon, boken är framtagen under 2014.

Handbok 15


Kylteknisk Handledning
Författare: Göran Löndahl och Hans Olson.
Support och korrekturläsare: Torbjörn Thoresson och Morgan Runesson.

Pris: SEK 450:- exkl. 6 % moms och frakt.
Medlemspris för privatperson SEK 300:- exkl 6 % moms och frakt
.

Denna bok utkom redan tidigt på 2000-talet, men är fortfarande modern och i många stycken dessutom högaktuell med tanke på dagens energi- och köldmediesituation.
 
Detta är inte en lärobok i den bemärkelsen att den är mest lämpad för t ex. skolor/utbildningscentra/seminarier eller motsvarande, utan denna handbok belyser i mycket hög grad hur praktiska beräkningar kan göras för olika kyltekniska applikationer inom kyl-, frys-, A/C- och värmepumptekniken.
Här följer ett axplock rubriker på några av de viktigaste avsnitten:
              - Allmänt om kylda livsmedel.
              -  Infrysning, infrysningsmetoder och fryslagring.
              - Dimensioneringsregler för kyl- och frysrum.
              - Termiskt inneklimat, luftkonditionering.
              - Värmepumpsberäkning, meteorologi och klimatologi.
              - Beräkning av driftsvärden samt krav på kylsystemens ingående rör och komponenter.
              - Köldbärare, värmebärare, rördimensionering, isolering mm.
 
Vidare finns praktiska anvisningar om olika metoder för att åstadkomma ett väl fungerande system:
  - Rätt injustering av alla komponenter
  - Optimal energibesparing
  - Snabb felsökning vid serviceproblem
  - Riskstyrning och riskanalys vid brandfarliga medier
Samt många andra vardagliga problemlösningar.

Eftersom det emellanåt erfordras goda kunskaper i matematik för olika beräkningsformler, medföljer ett antal Excelark innehållande ett 20-tal lämpliga beräkningsprogram.

Handbok 1


Kylteknikern

En fullständig kylteknisk handbok som rymmer det mesta, som är värt att veta om kyltekniken och dess tillämpningar. Två volymer med totalt 928 sidor.

Ladda ner handboken gratis.

Ladda ner del 1 som pdf

Ladda ner del 2 som pdf

Svenska Kyltekniska Föreningen
Dammviksvägen 20, 443 71 GRÅBO | Telefon: 031-93 05 70