Svenska Kyltekniska Föreningen
Toltorpsgatan 50 | 431 39 MÖLNDAL | Telefon: 031-93 05 70 | Fax: 031-93 35 65