Lokal- avdelningar
Bli medlem
Kalendarium
Handböcker
Kurser & seminarier
Svenska Kyltekniska Föreningen är en ideell teknisk förening.Grundad 1942, men med anor från 1911.
Arbetar för kyl- och värmepumpteknikens och därmed medlemmarnas utveckling. Idag är vi ca 1 600 medlemmar.
Svenska Kyltekniska Föreningen
Box 1026, 405 21 GÖTEBORG | Besöksadress: Batterigatan 13, 415 01 GÖTEBORG | Telefon: 031-93 05 70