Svenska Kyltekniska Föreningen
Dammviksvägen 20, 443 71 GRÅBO | Telefon: 031-93 05 70