Historia

Medlemsägd ideell organisation
Svenska Kyltekniska Föreningen är i dag Sveriges äldsta Kylförening, grundad 1942 och med anor från 1911.

Föreningen är en medlemsägd ideell organisation, där enskilda personer och företag -stödjande- kan vara medlemmar.

Föreningens mål är att befordra utvecklingen av kylteknik och värmepumpar och dess olika tillämpningar, genom ett professionellt medlemsnätverk och skapa förutsättningar för kunskapsutveckling, information, teknikutveckling och teknikvärdering.
 
Medlemmar- Professionalister
Föreningens ca 2000 medlemmar är starkt anknutna till kyltekniken, som kyltekniker, kylmontörer, konsulter, installatörer, företagsledare, forskare, professorer, beställare, projektörer och pumptillverkare m.fl. 

Genom vårt nyhetsbrev har vi fått in förvaltare inom fastighetssektorn.
 
Tekniken- Livskvalitet
Vi är en ideell organisation som är till för att medverka i utvecklingen i det livsavgörande teknikområdet KYLA.

Vi vill hjälpa dig att vara ajour med utvecklingen och att utveckla Dina kunskaper, Din yrkesroll och Ditt inflytande inom en ständigt förändrad teknik.
Svenska Kyltekniska Föreningen
Batterigatan 13B, 415 16 GÖTEBORG | Telefon: 031-93 05 70