Svenska Kyltekniska Föreningen - Malmö
Batterigatan 13B, 415 16 GÖTEBORG | Telefon: 031-93 05 70