Styrelse

Ordförande:
Kjell Widén

Vice Ordförande:
Jonas Sjöström

Kassör:
Jonas Sjöström

Sekreterare:
Robert Åkesson

Hemsidesansvarig:
Robert Åkesson

Övriga ledamöter/Suppleanter:
Kurt Fyhn
Robin Palgan
Mikael Karwat
Muhanad Hussein
Göran Bjelk
Johan Kristensson
Mattias Möller

 

Revisorer:
Per-Johan Olsson
Fredrik Rosberg

Revisorsuppleanter:
Andreas Lindblom
Christoffer Pantzar

Valnämnden:
Anders Persson
Bassam Jawad
Staffan Sandberg

Suppleant valnämnden:
Anders Ekbladh
Svenska Kyltekniska Föreningen - Malmö
Batterigatan 13B, 415 16 GÖTEBORG | Telefon: 031-93 05 70