Styrelse

Ordförande:
Kjell Widén

Vice Ordförande:
Jonas Sjöström

Kassör:
Muhanad Hussain

Sekreterare:
Robert Åkesson

Hemsidesansvarig:
Robert Åkesson

Övriga ledamöter/Suppleanter:
Kurt Fyhn
Bassam Jawad
Robin Palgan
Göran Bjelk
Johan Kristensson

 

Revisorer:
Paul Levau
Fredrik Rosberg

Revisorsuppleanter:
Andreas Lindblom
Per-Johan Olsson

Valnämnden:
Anders Persson
Anders Ekbladh
Johan Lexryd

Suppleant valnämnden:
Torbjörn Toresson
Svenska Kyltekniska Föreningen - Malmö
Batterigatan 13B, 415 01 GÖTEBORG | Telefon: 031-93 05 70