Genomförda aktiviteter

Föreningsmöte i Göteborg om koldioxid

Måndagen den 26 februari samlades 30 personer på Villa Bel Parc för att lyssna på Conny Andersson och Morgan Magnusson från Advansor. Föreläsningen handlade om nutid och framtid för det nygamla köldmediet koldioxid.

Publicerat: 2018-03-08 | » Läs mer

Möte Normnyheter i GöteborgPublicerat: 2018-02-08 | » Läs mer

Göteborgsavdelningens julbordsmöte 4 december.

Det börjar bli tradition nu att vi i Göteborgsavdelningen bjuder våra medlemmar på julbord i början av december.

Publicerat: 2017-12-12 | » Läs mer

Brännbart ämne i Göteborg

Dagens härförare Mats Blomkvist
385 år efter den dimmiga dagen i Lützen hade Kyltekniskas avdelning i Göteborg ett välbesökt möte om brännbara Köldmedier.

Publicerat: 2017-11-09 | » Läs mer

Årliga normnyhetsmötet 2016-01-24

Den 24 januari anordnade Göteborgavdelning sitt årliga normnyhetsmöte

Publicerat: 2016-03-08 | » Läs mer

Föreningsmöte 2015-11-30

Föreningsmöte 2015-11-30

Publicerat: 2015-11-19 | » Läs mer

Föreningsmöte i Kyltekniska

Bergvärme på Avenyn! Nytt uppdaterat program! Måndagen den 14 september 2015 kl. 17.00 på Avenyföreningen, Avenyn 10, 6 tr.

Publicerat: 2015-09-11 | » Läs mer

Presentation från Föreningsmöte 27 april

Konvertering och energieffektivisering med ett nytt nyckeltal

Publicerat: 2015-05-03 | » Läs mer

Föreningsmöte på Belparc måndagen den 27 april kl 17:00

Konvertering och energieffektivisering med ett nytt nyckeltal.

Publicerat: 2015-04-14 | » Läs mer

Information från mötet Normnyheter

Måndagen den 19 januari startade Göteborgsavdelningen det nya året med vårt sedvanliga föreningsmöte om Normnyheter.

Publicerat: 2015-03-07 | » Läs mer
Svenska Kyltekniska Föreningen - Göteborg
Batterigatan 13B, 415 01 GÖTEBORG | Telefon: 031-93 05 70