Föreningsmöte 2014-04-28

Framtidens Köldmedier

Måndagen den 28 april 2014 kl. 17.00 på Villa Bel Parc

 

Framtidens Köldmedier

 

 

F-gasförordningen har antagits av EU vilket betyder att naturliga köldmedier är framtiden!

Danmark har varit pådrivande i denna process och har också en stor erfarenhet av kolväten som köldmedier sedan många år.

 

Kyltekniska föreningen, i samarbete med Videncenter for HFC-fri køling, har inbjudit:

 

Christian Heerup, Teknologisk Institut, Köpenhamn , att redovisa Danmarks erfarenheter av propan som kölmedium.

 

 Frågor som kommer att behandlas:

Vilka anläggningstyper passar bäst för propan?  

 Vilka säkerhetsåtgärder fordras?

Krävs det någon särskild utbildning eller certifiering?

Vilken typ av aggregat används mest?

Vilka storlekar är vanligast?                      

Vilka köldmedier konkurrerar mest med propan? Koldioxid, Ammoniak?

Hur ser framtiden ut?

Vilka kompressorfabrikat finns?

Vilka problem har man med propananläggningar?

Finns det expansionsventiler för propan?

Övrig utrustning som är godkänd att använda med propan? Trycktransmittrar, hög och lågtryckspressostater? Oljetryckspressostater?

Vilken skyddsutrustning behöver kylmontören?

 

Detta är ett kanontillfälle att få svar på dina frågor om brandfarliga köldmedier.

Tag tillfället i akt!!

 

Anmälan via hemsidans kalenadrium.


 

Välkomna önskar Göteborgsavdelningens Styrelse.

Svenska Kyltekniska Föreningen - Göteborg
Batterigatan 13B, 415 16 GÖTEBORG | Telefon: 031-93 05 70