Föreningsmöte kyltekniska föreningen.

Måndagen den 23 februari 2014 kl. 17.00 på Villa Bel Parc.

Legionellaproblem med Värmepumpar.

 

Legionella är bakterie som växer till i vatten med rätt temperatur (kallare än +50°C). Legionärssjukan är en typ av lunginflamation som man får om man andas in vattenånga från vatten med legionellabakterier.

Den ökande användningen av värmepumpar, även till större fastigheter, ökar risken för att legionella skall växa till då temperaturen i varmvattenberedare oftast inte håller tillräckligt hög temperatur. Vi skall i detta möte ta upp hur man konstruerar system där risken minimeras.

 

·        Björn Närlundh från miljöskyddskontoret i Göteborg informerar om smittkällan och hur man sanerar mm.

 

·        Stefan Eriksson, Alfa-Laval (kvällens sponsor)kommer att informera om deras system med direktväxling av varmvatten

 

 

www.kyltekniska.se (Lokalavdelningar/Göteborg )

 

Välkomna önskar Göteborgsavdelningens Styrelse.

 

 


 

Svenska Kyltekniska Föreningen - Göteborg
Batterigatan 13B, 415 16 GÖTEBORG | Telefon: 031-93 05 70