Föreningsmöte i Göteborg om koldioxid

Måndagen den 26 februari samlades 30 personer på Villa Bel Parc för att lyssna på Conny Andersson och Morgan Magnusson från Advansor. Föreläsningen handlade om nutid och framtid för det nygamla köldmediet koldioxid.

Efter vi inmundigat middagen, som kvällens sponsor Advansor bjöd på, förflyttade vi oss till våningen över där föreläsningen på en dryg timme föredrogs. Vi fick information hur Advansors förvandlats från två medarbetare till vad företaget står för idag. De var två fd anställda på Teknologiske Institut i Danmark som såg en framtid med värmepumpar och köldmediet koldioxid. Vad man övrigt kunde notera är att komponenter mm för koldioxid utvecklas i all raskare takt och man ökar registren av kylaggregat för större kyleffekter. Efter den uppskattade föreläsningen tackade vi kvällens sponsor och avslutade mötet.

 

Föredraget finns att öppna i nedan pdf.

 

Advansor 2018 - Kyltekniska anpassad - SE_180219_COA.pdf
Svenska Kyltekniska Föreningen - Göteborg
Batterigatan 13B, 415 01 GÖTEBORG | Telefon: 031-93 05 70