Årtiondets första medlemsmöte

Vårens första medlemsmöte genomfördes den 17/2-2020 genom att Mats Blomkvist (INCERT) informerade om "Normnytt".

Mötet hölls på KTH med traditionsenlig matservering i närliggande restaurang innan presentationen.


Mats Blomkvist presenterade i huvudsak delar av nedanstående punkter:

- Vad är förbjudet nu 2020, kommer andra förbud framöver?
- Återanvändning/regenerering av köldmedium – vad gäller?
- Kvotsystemet för CO2-ekvivalenter – aktuellt läge
- Köldmedienyheter – behövs alla nya köldmedier?
- Normnyheter i allmänhet och Certifieringsnyheter

 

Presentationerna finns i länkarna:

-F-gasförordningen

-Köldmedienytt

 

Mats har även sammanställt relevanta lagtexter som finns i länkarna nedan:

 

MAC_2006_40

EG_1516_2007

EG_307_2008

EU_517_2014

EU_2015_2067

EU_2015_2068

SFS_2016_1128

 

 

 

Svenska Kyltekniska Föreningen - Stockholm
Batterigatan 13B, 415 16 GÖTEBORG | Telefon: 031-93 05 70