Årsmöte 2019 och efterföljande medlemsmöte under temat "Brännbara köldmedier"

Samling:
4:e mars kl. 17.00

Plats:
KTH – Energiteknik, Brinellvägen 64, Stockholm

Program med start kl. 18.00:
- v. Ordförande välkomnar, (Johnny Andersson)

- Årsmötesförhandlingar (18.00 - 18.30).

- Kvällens ämne:

Status gällande brännbara köldmedier.

 Lennart Rolfsman (Rolfsman Consulting AB, RISE) och Mats Blomkvist (INCERT) presenterar status kring brännbara köldmedier: Vad gäller idag? Vad sker inom regel- och standardiseringsområdet och hur är positionerna inom övriga Europa som kan påverka användningen i framtiden?

2019 - Brännbara köldmedier - Rolfsman.pdf
2019 - Köldmedium_Brandfarliga, Blomkvist.pdf
Svenska Kyltekniska Föreningen - Stockholm
Batterigatan 13B, 415 01 GÖTEBORG | Telefon: 031-93 05 70