Handböcker

Större bild på boken?
Klicka på den bok du vill se förstorad och du får en mycket större bild att titta på.

För att beställa handböcker:
Handböckerna går ej att beställa direkt på vår hemsida utan följande möjligheter finns.

Via e-post admin@kyltekniska.se

Via telefon: 031-93 05 70.
Ange faktureringsadress (inkl ev beställningsnummer), leveransadress och antal böcker
Kompendium, handledning och övningsuppgifter inför examinering.
I enlighet med genomförandeförordning EU 2015/2067 och den svenska författningssamling SFS 2016:1128
Handbok 28

Pris: SEK 645:- exkl. 6 % moms och frakt. Medlemspris för privatperson SEK 470:- exkl 6 % moms och frakt.

En ny bok för om- eller nycertifiering. Tredje upplagan utgiven 2018.
Ett bra förstudiematerial som hjälper den som skall certifieras med de
teoretiska och praktiska delarna som krävs för att klara certifieringen.
Teknisk documentation för A/C-anläggninga i fordon
Handbok 16

Pris: SEK 575:- exkl. 6 % moms och frakt. Medlemspris för privatperson SEK 490:- exkl 6 % moms och frakt.

Den nya instruktionsboken för A/C anläggningar i fordon.

Handbok 16 är en handbok för de som arbetar med kyla i fordon, boken är framtagen under 2014.
HANDBOK 16
Kylteknikens grunder
Handbok 27

Pris: SEK 550:- exkl. 6 % moms och frakt. Medlemspris för privatperson SEK 450:- exkl 6 % moms och frakt.

En lärobok speciellt anpassad för den som vill känna till det grundläggande inom kyl- och värmepumptekniken, men som inte har behovet av att bli en utbildad kylmontör/kyltekniker, som t ex El-, Vent- och Rörmontörer, samt Fastighets- och Underhållstekniker. Den som vill bli yrkesman och därmed behöver kylcertifiera sig skall välja vår Handbok 10, Praktisk kylteknik, istället.

Handbok 27 är en uppdaterad version av våra tidigare handböcker 24, 25 och 26, så tillvida att vi har anpassat innehållet till dagens förutsättningar och branschens nuvarande lagar, normer och bestämmelser. I övrigt är innehållet detsamma som tidigare, vi har dock moderniserat inlagalayouten, samt omslaget för bättre anpassning till vårt övriga handbokssortiment. Boken är på ca 130 sidor och har rygg med titel, samt sidospiral, allt för bekvämare identifiering och bläddring. Boken finns för omgående leverans.

HANDBOK 27
Energihandledning ishallar
Handbok 23

Pris SEK 400:- exkl. moms och frakt. Medlemspris privatperson SEK 350:- exkl. 6% moms och frakt.

Framtagningen och sammanställning av denna skrift har finansierats av Svenska Kyltekniska föreningen genom Matts Bäckströms Minnesfond. Det unika i skriften är sammanställningen av referensmaterial som kommer från ett omfattande sökarbete. Mycket av materialet på temat aktuella exempel kommer från det av Energimyndigheten finansierade projektet ”Stoppsladd”, vilket är en teknik- och energiinventering av svenska ishallar. Ett tack går också till Jörgen Hjert, Svenska Ishockeyförbundet, samt till företagen ETM Kylteknik, Rite-Ice och Polair för lån av illustrationer och inspirationer.

Valet av titel anspelar på ambitionen att vara en handledning snarare än en handbok. Det senare är något betydligt ambitiösare än det som ryms inom ramen för detta arbete.

Struktur och upplägg är gjort så att kapitlen indelats efter de dominerande faktorerna för energianvändningen i ishallar. En allmän text beskriver området och några aktuella exempel. I slutet av varje kapitel finns en referenssammanställning där den intresserade läsaren kan söka på ett antal relevanta titlar.
HANDBOK 23
Properties of secondary working fluids...
Handbok 22

Pris SEK 575:- exkl. moms och frakt. Medlemspris privatperson SEK 475:- exkl. 6% moms och frakt.
Författare: Åke Melinder

Termofysikaliska egenskaper för köldbärare.

Handboken, engelsk version, som är i 4-färg, har 158 sidor fördelade på 8 kapitel och innehåller mycket mera text än sin föregångare. Inklusive beräkningsprogram på DVD-skiva. Speciellt vill vi nämna följande:
• Is och Iceslurry behandlas över inte mindre än 19 sidor.
• Egenskaper för koldioxid, CO2, upptar 4 sidor.
• Tillämpningar på Kyl- & Frysanläggningar samt Värmepumpar har 14 sidor.
• Jämförelser i diagramform mellan de flesta kommersiella köldbärarna.
HANDBOK 22
Handbok om indirekta kyl- och värmepumpsystem
Handbok 20

Pris SEK 600:- exkl. moms och frakt. Medlemspris för privatperson SEK 495:- exkl. 6% moms och frakt.
Författare Åke Melinder.

Framtagen inom Effsys2 P2 med medel från Energimyndigheten, samt medverkan av KTH, ett stort antal företag och personer.
HANDBOK 20
Praktisk kylteknik 2016
Handbok 10 2016

Pris SEK 1.200:- exkl. moms och frakt. Medlemspris för privatperson SEK 850:- exkl. 6% moms och frakt.
Författare Roald Nydal, översättning Anders Hiorth

Har du läst till kyltekniker de sista 20 åren har du säkert haft Praktisk Kylteknik som lärobok. Boken har nu uppdaterats och kommit i en ny upplaga. Boken innehåller förklaringar både till grundläggande och mera avancerade begrepp och system inom den kylteknik vi använder idag. Den är skriven på ett praktiskt, pedagogiskt och lättförståeligt sätt och är en bra handboken att ha med sig i servicebilen eller i bokhyllan på kontoret.  Den nya utgåvan har kompletterats med mera fysik, nya köldmedier, naturliga köldmedier samt mycket mer el och styr & regler. Ett område som utvecklats snabbt och där du nu kan få hjälp att följa med. Boken vänder sig till dig som jobbar med kyla eller värmepumpar eller studerar till kyl- och värmepumpstekniker.

Uppgiftsbok och lösningsbok till Handbok 10 2016

Handbok 21 2016

Pris SEK 1.175
:- exkl. moms och frakt. Medlemspris för privatperson SEK 980:- exkl. 6% moms och frakt.
Författare Roald Nydal, översättning Anders Hiorth

Nya Praktisk Kylteknik 2016 innehåller även en del övningsuppgifter och lösningar till dem men för lärare, instruktörer och handledare i kylteknik har också två nya böcker med färdiga arbetsuppgifter, examensuppgifter och lösningar tagits fram, handbok 21 2016.

Kylteknisk Handledning
Handbok 15

Pris SEK 450:- exkl. moms och frakt. Medlemspris för privatperson SEK 300:- exkl. 6% moms och frakt.
Författare: Göran Löndahl och Hans Olson.
Support och korrekturläsare: Torbjörn Thoresson och Morgan Runesson.

Denna bok utkom redan tidigt på 2000-talet, men är fortfarande modern och i många stycken dessutom högaktuell med tanke på dagens energi- och köldmediesituation.

 

Detta är inte en lärobok i den bemärkelsen att den är mest lämpad för t ex. skolor/utbildningscentra/seminarier eller motsvarande, utan denna handbok belyser i mycket hög grad hur praktiska beräkningar kan göras för olika kyltekniska applikationer inom kyl-, frys-, A/C- och värmepumptekniken.

Här följer ett axplock rubriker på några av de viktigaste avsnitten:

              - Allmänt om kylda livsmedel.

              -  Infrysning, infrysningsmetoder och fryslagring.

              - Dimensioneringsregler för kyl- och frysrum.

              - Termiskt inneklimat, luftkonditionering.

              - Värmepumpsberäkning, meteorologi och klimatologi.

              - Beräkning av driftsvärden samt krav på kylsystemens ingående rör och komponenter.

              - Köldbärare, värmebärare, rördimensionering, isolering mm.

 

Vidare finns praktiska anvisningar om olika metoder för att åstadkomma ett väl fungerande system:
  - Rätt injustering av alla komponenter
  - Optimal energibesparing
  - Snabb felsökning vid serviceproblem
  - Riskstyrning och riskanalys vid brandfarliga medier
Samt många andra vardagliga problemlösningar.

Eftersom det emellanåt erfordras goda kunskaper i matematik för olika beräkningsformler, medföljer en CD-skiva (Microsoft Excel) innehållande ett 20-tal lämpliga beräkningsprogram.
HANDBOK 15
Kylteknikern
Handbok 1

En fullständig kylteknisk handbok som rymmer det mesta, som är värt att veta om kyltekniken och dess tillämpningar. Två volymer med totalt 928 sidor.

Ladda ner handboken gratis.
Finns i pdf-format 72 eller 600 dpi.
HANDBOK 1 (finns endast i digitalt format)
Kylteknikern del 1
Klicka här för att bläddra i del 1.
Ladda ner del 1 som pdf
Kylteknikern del 2
Klicka här för att bläddra i del 2.
Ladda ner del 2 som pdf
Svenska Kyltekniska Föreningen
Batterigatan 13B, 415 01 GÖTEBORG | Telefon: 031-93 05 70