KTH söker deltagare till kompetenscentrum om kyl- och värmepumpteknik

Avdelningen för Tillämpad termodynamik och kylteknik på KTH arbetar just nu med en ansökan till Energimyndigheten om att skapa ett kompetenscentrum för kyl- och värmepumpteknik. För att ansökan ska kunna godkännas krävs stöd från industrin. Se mer info här: Inbjudan att delta i kompetenscentrum om kyl och värmepumpteknik

Svenska Kyltekniska Föreningen
Dammviksvägen 20, 443 71 GRÅBO | Telefon: 031-93 05 70