Inbjudan till branschmöte den 2 resp 3/9 gällande ekodesign och energimärkning av pannor, värmepumpar, varmvattenberedare och ackumulatortankar

Energimyndigheten bjuder in till två branschmöten om EU-kommissionens preliminära förslag för revidering av ekodesign och energimärkning av vissa värmepumpar, pannor, varmvattenberedare och ackumulatortankar.

Lot 1:

-pannor för el, gas eller flytande bränslen (<1MW), inkl kraftvärmepannor och med inbyggd varmvattenberedning

-värmepumpar för centrala vattenburna system, inkl de med inbyggd varmvattenberedning

-hybrider (värmepump + panna)

-paket av värmare och temperaturkontroll eller solfångare (endast energimärkning)

 

Lot 2:

-varmvattenberedare

-ackumulatortankar

-paket av varmvattenberedare, tank och solfångare (endast energimärkning)

 

Förslagen finns tillgängliga via Energimyndighetens webb, (se ”Dokument från EU-kommissionen”):

Pannor och värmepumpar (Lot 1) (energimyndigheten.se)

Varmvattenberedare (energimyndigheten.se) och Ackumulatortankar (Lot 2) (energimyndigheten.se)

 

Mötet för pannor och värmepumpar (lot 1) äger rum torsdagen den 2 sept kl 13:00-15:00.

Mötet för varmvattenberedare och ackumulatortankar (lot 2) äger rum fredagen den 3 sept kl 10:00-12:00.

Mötet hålls digitalt via Teams.

Du kan anmäla dig till respektive möte genom att svara till emma.olsson@energimyndigheten.se eller till konferensen.stockholm@energimyndigheten.se. En kallelse med länk för att ansluta till mötet skickas till anmälda deltagare senast samma dag som mötet.  

Vi välkomnar synpunkter på förslagen och skriftliga kommentarer kan skickas till emma.olsson@energimyndigheten.se eller carlos.lopes@energimyndigheten.se. Förslagen kommer att diskuteras på ett samrådsforum där Energimyndigheten deltar. För att vi ska kunna ta hänsyn till synpunkter inför det samrådet behöver vi ha era kommentarer senast den 13/9.   

 

Emma Olsson

Handläggare enheten för produkter 

Energimyndigheten 

Svenska Kyltekniska Föreningen
Dammviksvägen 20, 443 71 GRÅBO | Telefon: 031-93 05 70