Säkerhetskurs Naturliga köldmedier 8 januari

Några platser kvar

Året går mot sitt slut, och det är hög tid att börja planera 2019. 

 

Naturliga köldmedier hör framtiden till och vi alla i kylbranschen måste vara förberedda. De naturliga köldmedierna är tekniskt sett fantastiska, bättre än de syntetiska vi använder idag. Det kommer att ge högre COP och ökad konkurrenskraft för t.ex. värmepumpar.

 

Miljö och klimatmässigt är de väl provade och har inga allvarliga nackdelar.

 

  •  Ammoniak R717är det bästa köldmedium som finns.
  •  CO2 R744 kommer att dominera kommersiell kyla där ammoniak inte  passar t.ex. i butiker.
  •  Propan R290 används redan i de flesta nya plug-in möbler och kommer att bli dominerande även i värmepumpar för villor och fastigheter.

Det finns tekniska utmaningar med de naturliga köldmedierna men även säkerhetsmässiga.

 

  • Ammoniak är giftigt.
  • CO2 har högt tryck och tränger undan syre. 
  • Propan (och övriga kolväten) brinner och måste hanteras med tanke på det.

 

Kyltekniska Föreningen ger i samarbete med Brandorama i Helsingborg en kurs för att hantera de säkerhetsmässiga risker som följer med de naturliga köldmedierna. Det är en praktisk kurs som visar vilka risker som finns och vilken säkerhetsutrustning som behövs och hur man hanterar denna.

 

För att förbereda sig för framtiden borde alla som håller på med kyla gå denna kurs.

 

Lennart Asteberg

 

Ordförande i Kyltekniska föreningen.

Svenska Kyltekniska Föreningen
Batterigatan 13B, 415 16 GÖTEBORG | Telefon: 031-93 05 70