Nyhetsbrev nr 1-2018

 
 

Till medlemmarna i Kyltekniska Föreningen,

 

Det nya året har börjat och vi i söder har äntligen fått lite vinter. I norr verkar ni drunkna i snö? Över 1 meter snö är för en Göteborgare ofattbart mycket.
 

I Kyltekniska Föreningen har vi haft de första medlemsmötena. I Göteborg handlar januarimötet om normnyheter, fast i år var det inte så mycket normnyheter, vilket är positivt.  

Medlemsavgiften kommer snart att distribueras ut. Vet ni om att ni har ny mailadress så meddela kansliet. Det sparar mycket arbete för vår kanslist Jan Hanner.

Ammoniaksäkerhetskurs den 14 mars. (se bilaga) Vi får kanske byta namn på kursen till säkerhetskurs för naturliga köldmedier för vi har utökat kursen så den behandlar säkerhetsproblem även med koldioxid och propan. Arbetar ni med dessa köldmedier eller planerar att börja så passa på att anmäl er. Det är viktigt att veta hur man undviker risker och vad man gör om en olycka har inträffat.

Årsmötet i huvudföreningen kan ni redan nu planera för. Det kommer att hållas i Malmö den 20 april

Till nyhetsbrevet finns också bilagt 2 ytterligare dokument.

  • Praktisk reglerteknik har varit en följetong och här är nu sista delen. Jag vill gärna ha synpunkter på den och tips om sådant jag förklarar dåligt.
  • Nyheter från när och fjärran är lite spridda notiser som jag tycker är intressant. Det handlar inte bara om kyla utan även om andra tekniska områden som intresserar mig.
För att läsa/ladda ned dem behöver du logga in på medlemssidorna

 

Hälsningar

 

 

Lennart Asteberg

Ordförande

Svenska Kyltekniska Föreningen

Batterigatan 13 B

415 01 Göteborg

 

lennart.asteberg@ifla.se

0705-257264

 

 

Kyltekniska Annons Säkerhetskurs 2018.pdf
Svenska Kyltekniska Föreningen
Batterigatan 13B, 415 01 GÖTEBORG | Telefon: 031-93 05 70