Nyhetsbrev nr 2-2018

Bilagt har ni Kyltekniska Föreningens andra nyhetsbrev för 2018. Det är dels lite notiser och sedan en ny del av följetongen om reglerteknik.

Denna gång handlar det om nya villor. Meningen är att det skall bli en exempelsamling av de vanligaste reglerfallen. Jag vill väldigt gärna ha synpunkter på vad som förklarats dåligt eller om jag missat något väsentligt. Det är en lång text men skall ni bygga hus så tycker jag absolut att ni skall läsa den noggrant. Logga in för att läsa bilagorna.

 

Årsmöte 20 april.

Kom till årsmötet den 20 april i Malmö! Ni behöver inte vara rädda för att hamna i styrelsen. De som skall bli invalda kontaktas alltid före mötet. Själva årsmötet är inte någon långrandig historia utan brukar vara över på mindre än 1 timma. Sedan bjuder föreningen på lunch och 2 intressanta föredrag om framtiden. Läs programmet så får ni mer information.

 

Säkerhetskurs för naturliga köldmedier 23 maj.

Vår säkerhetskurs i Helsingborg har utökats med en del om riskerna med de andra naturliga köldmedierna CO2 och Propan förutom den gamla delen om Ammoniak. Ingen som jobbar med kyla kommer att kunna undgå dessa köldmedier i framtiden och det är viktigt att kunna hantera de speciella risker som dessa för med sig.

 

Handböcker

Vi har en ny uppdaterad version av handbok 28 som går igenom vad du måste kunna för att certifiera dig.

Vi kommer också förhoppningsvis efter sommaren med en bok om transkritiska koldioxidsystem Det har fattats en bra bok om detta. Det är våra norska kollegor som tagit fram denna bok och vi har översatt den till svenska.

 

Tollered den 3 april 2018.

Lennart Asteberg

Svenska Kyltekniska Föreningen
Batterigatan 13B, 415 01 GÖTEBORG | Telefon: 031-93 05 70