Säkerhetskurs Naturliga köldmedier 14 mars

Vår populära teoretiska och praktisk kurs i ”Ammoniaksäkerhet” i uppdaterad version.

En praktisk kurs för dig som kommer i kontakt med de naturliga köldmedierna. Tyngdpunkten är såsom tidigare Ammoniak men vi övar även på hur du skall hantera koldioxid och kolväten (propan) ur ett säkerhetsperspektiv.

Nästa kurstillfälle 14 mars 2018 i Helsingborg.

Svenska Kyltekniska Föreningen
Batterigatan 13B, 415 01 GÖTEBORG | Telefon: 031-93 05 70