Nyhetsbrev nr 5-2018

Efter en fantastisk sommar kom en fantastisk höst. De senaste veckornas fina väder har gjort att den riktiga höstkänslan av dysterhet av att ”sommaren är över och nu väntar bara mörker och kyla” inte har infunnit sig ännu. Kylbranschen som helhet har nog inte tid att tänka på detta utan hoppas nog bara att komma ikapp med alla jobb nu när det blir lite kallare.

Kyldagen

Kyldagen i Kista kom mycket att handla om klimatkris och hur vår bransch både är ett problem och en lösning.
 
Problemet stavas köldmedier och luftkonditionering. Vi måste få fram utrustning som kan använda naturliga köldmedier. De köldmedier som används idag och de som finns på ingång är bara kortsiktiga lösningar. Inget av dessa köldmedier har tillräckligt lågt GWP för att kunna användas mer än några år. De som har låg GWP R1234yz och ze har visat sig ge farliga nedbrytningsprodukter som förorenar grundvattnet så att flera länder har avrått från att använda dessa.
 
När det gäller luftkonditionering så måste denna bli mycket energisnålare. Det handlar om att energiförbrukningen måste mer än halveras om inte energiförbrukningen skall omöjliggöra en minskning av koldioxidutsläppen.
 
Lösningen på många energiproblem är förstås värmepumpar. När naturgas, kol och olja som uppvärmningskällor skall bort blir värmepumpar en del av ersättningstekniken. På sikt måste vi också bygga mycket bättre hus. Dagens byggregler måste skärpas ordentligt så att vi når ”nära 0 energi”.
 
 

Ny handbok om koldioxid som köldmedium

Den efterlängtade boken om hur man bygger och underhåller transkritiska system med koldioxid som köldmedium är klar för försäljning. Genom ett bidrag från KYS kan vi också hålla ett lågt pris. 495:- till medlemmar. (+moms och frakt)

Om man tittar i innehållsförteckningen så hittar man rubriker som: Kyltekniska egenskaper av speciell betydelse, den transkritiska Kyl/värmepumpprocessen, värmeåtervinning från CO2 anläggningar, Värmepumpar med CO2, Säkerhet vid användande av CO2, Praktiska villkor för CO2 som köldmedium, Huvudkomponenter, rör och rördimensionering mm.

Det är en komplett bok för att förstå och kunna konstruera och underhålla kylanläggningar med CO2. Både ni som idag jobbar med CO2 och ni som tänker börja kommer att ha stor användning av boken. Jag tror det blir väldigt svårt att i framtiden arbeta som kyltekniker utan att träffa på CO2 så det är lika bra att börja lära sig tekniken. Boken är på 132 sidor i formatet A4 med många förklarande figurer och diagram. Författare är Hans T. Haukås och boken är översatt till svenska av Bo Westman.

Du beställer boken från kansliet. Skicka ett mail till admin@kyltekniska.se 

 

 

Elsystemet, batterier och värmepumpar

En konstig rubrik för ett nyhetsbrev om kylteknik?

Jag upplever att många som är med i Kyltekniska föreningen liksom jag är teknikintresserade i allmänhet och även intresserade av teknik som ligger lite vid sidan av kylteknik. Därför skriver jag lite om elsystemet denna gång.

 

För att läsa hela nyhetsbrevet, logga in på medlemssidorna.

 

 

 

Tollered den 26/10 2018, Lennart Asteberg 

Svenska Kyltekniska Föreningen
Batterigatan 13B, 415 01 GÖTEBORG | Telefon: 031-93 05 70