Julhälsning från Kyltekniska

Nu ser det faktiskt ut som vi skulle få en vit jul även så långt söderut som där jag bor utanför Alingsås.

 

Älgkon på bilden har flytt undan älgjakten in på fredat område. Vare sig vi eller grannen jagar.

 

Det mesta i nyheter senaste veckan, liksom under stor del av året, har handlat om klimatet. Man kom fram till ett slutdokument i Katowice men om det gör någon skillnad är nog tveksamt.

 

FN’s klimatpanel av forskare, IPCC kom också med en rapport i veckan som säger att vi måste halvera utsläppen fram till 2030 och ner till noll 2050 (jämfört med 2010) om vi skall kunna hålla temperaturökningen under 1,5K. Det finns inget som pekar åt att det skulle kunna åstadkommas. Utsläppen ökar år från år det är den bistra sanningen.

 

Politikerna pratar mycket om att ambitionerna måste öka men det räcker inte med aldrig så höga ambitioner, det måste till handling och resultat. Sverige får ofta beröm för våra höga ambitioner men inte heller vi kommer att klara våra mål. Vi är inte ens på väg åt rätt håll!

 

Om man bara tittar på CO2 utsläpp i Sverige så ökade de 2:dra kvartalet 2018 jämfört med samma kvartal 2017. Tar man in utsläpp i andra länder som beror på vår konsumtion i Sverige så har vi inte minskat utsläppen alls sedan 2008. De förändringar som skett beror på konjunkturen.

 

Ett bra exempel på skillnad mellan ambitioner och resultat är Göteborgs Kommun. Där fattade kommunstyrelsen för ca 10 år sedan beslut om att minska energiförbrukningen i bostäder med 30% fram till 2020 jämfört med 1995. Jag frågade miljöpartiets kommunalråd Karin Pleijel, som jag träffade på en konferens om klimatet förra veckan, hur det går. Hon kände inte ens till att Göteborg hade ett sådant mål!! Energiförbrukningen har nog snarare ökat än minskat, ingen vet.

 

I den M/Kd budget för Sverige som togs i veckan är bidraget till solceller halverat, flygskatten borttagen, bidrag för laddstation hemma borta, klimatklivet minskas till hälften. Inga nya styrmedel för att minska klimatpåverkan föreslogs istället.

 

I princip alla jag träffar är bekymrade för klimatet och de allra flesta vill göra något så jag förstår egentligen inte varför politikerna inte vill vidta några verkningsfulla åtgärder. Vem är de rädda för?


För oss som jobbar med kyla och värmepumpar så ser framtiden ljus ut. Vi kommer att behöva massor av nya värmepumpar, luftkonditionering kommer att öka och de befintliga köldmedierna måste fasas ut. De naturliga köldmedierna växer och kommer snart att bli första val inom alla sektorer. Ny teknik kommer att göra vårt arbete intressantare. Men det kommer att krävas att vi skaffar nya kunskaper. När ni planerar inför det nya året glöm inte att lägga in utbildning för att jobba med koldioxid, ammoniak och brännbara köldmedier. Vi kommer inte ifrån det.

 

Varför inte beställa hem vår nya bok om Co2 anläggningar och läsa över jul. Beställer ni nu så hinner ni få den. (admin@kyltekniska.se).

 

God Jul och gott nytt år!

Önskar

 

Svenska Kyltekniska Föreningen

 

Lennart Asteberg

ordförande

lennart.asteberg@ifla.se

0705-257264 

Handbok 30 Anläggningsteknik CO2 (R744)
Svenska Kyltekniska Föreningen
Batterigatan 13B, 415 16 GÖTEBORG | Telefon: 031-93 05 70