Årsmöte 2019 i Kyltekniska Föreningen

Välkomna till Kyltekniska Föreningens årsmöte i Göteborg den 12 April 2019

Svenska Kyltekniska Föreningen
Batterigatan 13B, 415 16 GÖTEBORG | Telefon: 031-93 05 70