Nyhetsbrev nr 3-2019

Nu vänder det!


Rubriken kan vara både positiv och pessimistisk. Det är den pessimistiskes kommentar till midsommar fast jag tänkte kanske mest på kampen mot klimatförändringarna. De som förespråkat naturliga köldmedier har nog många gånger känt sig som Don Quijote i hans kamp mot väderkvarnarna men nu verkar det ha vänt. Det finns egentligen ingen längre bland de stora kylföretagen eller i forskarsamhället som inte tror på och planerar för en framtid med naturliga köldmedier. Det framgick tydligt vid mitt besök på ISH mässan och även vid mitt besök vid Norska Kyltekniska Föreningens Kyldagar. Alla talar om koldioxid, ammoniak och kolväten. Vatten finns också med vid speciella applikationer.
 

500 gram R290 propan!


Den största nyheten på det området är att fyllnadsmängden för propan i anläggningar som byggs enligt standarden IEC’s 60335-2-89 höjs från 150 gram till 500 gram. Det är egentligen gränsen för A3 köldmedier dvs brännbara men inte giftiga köldmedier som höjs men största användningsområdet har R290 propan.

Det var dock en dramatisk omröstning. Efter 5 års förhandlande skulle man gå till omröstning i IEC (International Electrotechnical Commission). Det var 35 länder världen över som röstade och högst 25% får då rösta mot ett förslag för att det skall gå igenom. Det var 9 länder som röstade mot att höja fyllnadsmängden och det är 27,5%. I Europa var det Ungern och Nederländerna som röstade emot medan stora länder som Tyskland och Italien röstade för. (Sverige röstade för).

Besvikelsen var stor när förslaget röstades ner. En regel säger dock att för att kunna rösta nej så måste du avge en förklaring som grundar sig på vetenskapliga argument. Man får inte bara tycka utan måste kunna ge en vettig förklaring. När man sedan granskade de motiveringar till avslag som lämnats visade det sig att Malaysia inte avgett någon motivering och deras röst ströks då. Det räckte för att förslaget skulle gå igenom.

Det betyder att plug-in diskar i butiker, restaurangkylskåp, värmepumpar och den typen av utrustning, som byggs enligt IEC standarden, i framtiden kan innehålla upp till 500 gram brännbart köldmedium. Det kommer dock att kräva en viss volym på rummet där dessa är uppställda.

Lennart Asteberg
Juni 2019

 

Nu till lite smått och gott från När och Fjärran

 

Logga in som medlem för att läsa vidare. 

Svenska Kyltekniska Föreningen
Batterigatan 13B, 415 16 GÖTEBORG | Telefon: 031-93 05 70