Förmåner

Vem kan bli medlem?
Du kan bli medlem om Du helt eller delvis uppfyller följande förutsättningar:

Du ska arbeta med eller ha nära anknytning till kylanläggningar och värmepumpar eller på annat sätt vara intresserad av den teknik eller dess tillämpningsområden.

Du ska vilja utveckla Dig i Din professionella yrkesroll inom området kyl- och värmepumpsteknik.

Du ska vara beredd att inom föreningsverksamheten förmedla dina kunskaper och erfarenheter till andra medlemmar.
 
Nordiskt samarbete
Tillsammans med de Kyltekniska föreningarna i de Nordiska länderna inbjuder vi varann till formella möten och dess emellan träffas vi på informella seminarier.
 
Informationsbrev
Du får informationsbrev med aktuell saklig och objektiv information som Föreningen känner ett ansvar för att kontinuerligt sammanställa på ett överskådligt sätt.

Nyhetsbrevet utkommer minst 4 gånger per år.
 
Handböcker
Föreningen ger ut ett antal handböcker i kylteknik som Du kan beställa, dels under ”Handböcker” på denna hemsida, dels via kansliet och dels på våra föreningsmöten. Vid mötena finns även s.k. ”blädder-ex” som man kan titta i.
En av de mest populära handböckerna är Praktisk Kylteknik, som dessutom har en separat Lösningsbok. Dessa böcker används flitigt inom kylutbildningen i Sverige och Norge. De finns i en tidigare utgåva även på engelska, Basic Refrigeration och Solution Manual.

Bland de allra senaste utgivna böckerna finns Indirekta kyl- & Värmepumpanläggningar. En mycket modern och användbar bok för alla inom branschen.
Svenska Kyltekniska Föreningen
Batterigatan 13B, 415 16 GÖTEBORG | Telefon: 031-93 05 70