Om KTF Stockholm:


Tack till Ahlsell Ref som stod för årets "Onsdagsärtor".
 
Här följer två presentationer som framfördes under kvällen.


Mattias Jansson, CO2-nyheter från Profriod och Guntner.

Gustav Hammarberg, vätskekylaggregat med propan och värmepumpar med CO2
från Enerblue.

Kommande möten:
Måndag 3 februari, normnytt. MSB kommer med ny förordning om brännbara gaser,
AFS 2017:3.
Måndag 2 mars, årsmöte och elektrifiering. Kommer elen att räcka? Värmepumpens
roll i framtidens energisystem.  
Fredag 17 april, årsmöte i huvudföreningen, hålls i Stockholm.

Styrelsen för Stockholmsavdelningen tackar för det gångna året och önskar våra
medlemmar,

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR! 


 
Svenska Kyltekniska Föreningen - Stockholm
Batterigatan 13B, 415 16 GÖTEBORG | Telefon: 031-93 05 70