Om KTF Stockholm:
Kommande möten:


Måndag 3 februari, normnytt, MSB kommer med ny förordning om brännbara gaser,
ASF 2017:3.

Måndag 2 mars, årsmöte och elektrifiering. Kommer elen att räcka?
Värmepumpens roll i framtida energisystem.

Fredag 17 april, årsmötet i huvudföreningen hålls i Stockholm.


Välkomna!
Styrelsen för Stockholmsavdelningen

 
Svenska Kyltekniska Föreningen - Stockholm
Batterigatan 13B, 415 16 GÖTEBORG | Telefon: 031-93 05 70