Om KTF Stockholm:

Höstens program är nu preliminärt spikat:
1 oktober, studiebesök på någon anläggning.
29 oktober, brännbara köldmedier.
28 november, "onsdagsärtor".

Styrelsen för Stockholmsavdelningen  önskar medlemmarna en skön och angenäm sommar med avkopplande utevisstelse. 


 
Svenska Kyltekniska Föreningen - Stockholm
Batterigatan 13B, 415 01 GÖTEBORG | Telefon: 031-93 05 70