Om KTF Stockholm:


Styrelsen för Kyltekniska Föreningens Stockholmsavdelning arbetar nu med att planera för höstens medlemsmöten.
Preliminärt så är programmen följande:
Måndag 23 september, studiebesök på Stockholms Stadsarkiv där bl.a. visas bygglovsritningar från 1700-talet.
Detta är klassat av Unesco som världsunikt.
Måndag 21 oktober, möte på KTH om materialkemi och korrosion.
Onsdag 27 november, traditionella "Onsdagsärtor" hos någon kylgrossist.

Styrelsen önskar en skön sommar! 
 
 


 
Svenska Kyltekniska Föreningen - Stockholm
Batterigatan 13B, 415 01 GÖTEBORG | Telefon: 031-93 05 70