Om KTF Stockholm.


Kommande aktivitet:

Vårens medlemsmöten är avklarade och styrelsen för Stockholmsavdelningen påbörjar nu arbetet med planering av höstens möten med start början av september.

Styrelsen för Stockholmsavdelningen önskar:

EN RIKTIGT SKÖN SOMMAR!


 
Svenska Kyltekniska Föreningen - Stockholm
Batterigatan 13B, 415 01 GÖTEBORG | Telefon: 031-93 05 70