Om KTF Stockholm:


Kyltekniska Föreningen inbjuder till medlemsmöte under temat

Regenerering av Köldmedier med GWP > 2500

KTH – Energiteknik måndagen den 28:e Januari 2019


Mötet sponsras av:

 

 


När:
Kl. 17.00,  den 28 Januari

Var:
KTH – Energiteknik, Brinellvägen 64, Stockholm.


Måltid:
Kyltekniska Föreningen bjuder på mat kl 18.00.

Preliminärt program:
- Labbtur på KTH/kylteknik
- Ordförande välkomnar (Peter Rohlin)
- Hur går det till rent praktiskt att återta och regenerera köldmedier (Klas Berglöf).
- Legala regelverket kring regenerering av och försäljning av regenererat köldmedium
  (Gunilla Söderström, Naturvårdsverket).
- Representant från grossistledet berättar om deras ställningstagande att starta
  försäljning av regenererat köldmedium (Preliminärt, ej bekräftat i skrivande stund).
- Paneldebatt (Professor Björn Palm moderator).

Avsluta ca 20:30


Anmälan:
Bindande anmälan senast 2019-01-23 görs direkt i kalendarium som inloggad medlem.

Är du inte medlem så kan du bli det genom att uppge dina persondata under 
rubriken "Bli medlem"på vår startsida. Inom en vecka får du dina
inloggningsdata och då kan du anmäla dig till detta möte.

OBS! Du ska omgående få en bekräftelse på att din anmälan har blivit mottagen.
Om du har anmält dig men får förhinder avanmäler du dig till:
stockholm@kyltekniska.se

Välkommen!
Styrelsen för Stockholmsavdelningen 


 
Svenska Kyltekniska Föreningen - Stockholm
Batterigatan 13B, 415 01 GÖTEBORG | Telefon: 031-93 05 70