Bli medlem

Förnamn: *
Efternamn: *
Födelsedatum: *
(ÅÅÅÅMMDD) 
Kön: *
Bostadsadress: *
Postnummer: *
Ort: *
Land (om ej Sverige):
Bostadstelefon: *
E-post: *
Mobil: *
Telefon arbete:
Fax arbete:
Önskat användarnamn: *
(Bokstäver, siffror, specialtecken. Max 50st. Inga mellanslag)
Önskat lösenord: *
(Bokstäver, siffror, specialtecken. Max 50st. Inga mellanslag)
 
Arbetsgivare/Utbildningscentra: *
Besöksadress: *
Postnummer: *
Ort: *
 
Faktura sändes till:
Faktura företag:
(om annan än ovan)
Fakturaadress:
 
Postnummer:
Ort:
Beställnings- eller referensnummer:
 
Vill tillhöra lokalavdelning:
 
Grupptillhörighet:
 
Branschtillhörighet: *
 
Svenska Kyltekniska Föreningen (KTF) behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning (GDPR). De uppgifter som efterfrågas i formuläret ovan används enbart för att hantera ditt medlemskap i föreningen och i den lokalförening du valt. För detta ändamål sparas uppgifterna i ett medlemsregister på samma server som vår hemsida. Utöver detta sparas sedvanliga uppgifter i de årliga medlemsavgiftsfakturorna i vårt ekonomisystem.
 
Du kan när som helst se och kontrollera uppgifterna i medlemsregistret genom att logga in på vår hemsida och du kan givetvis begära ändring när du så önskar. När du avslutat ditt medlemskap i föreningen raderar vi uppgifterna i medlemsregistret.
 
När du anger kontrolltecknen i rutan nedan bekräftar du att du ger tillåtelse till KTF att behandla uppgifterna du lämnat på det sätt som vi här beskriver.
 
captcha

 
Svenska Kyltekniska Föreningen
Dammviksvägen 20, 443 71 GRÅBO | Telefon: 031-93 05 70