Matts Bäckströms Minnesfond

Ändamål
STIFTELSEN MATTS BÄCKSTRÖMS MINNESFOND har till ändamål att stödja vetenskaplig forskning inom de kyl- och frystekniska områdena.
Stiftelsens tillväxt och användning
Stiftelsen tillförs medel från Svenska Kyltekniska Föreningen, dess medlemmar eller andra, som vill stödja dess ändamål. Normalt skall endast stiftelsens avkastning användas för avsett ändamål. Undantag kan göras om speciella skäl föreligger.
 
Den del av varje års avkastning som icke under året disponerats för fullgörande av stiftelsens ändamål balanseras för kommande år.
 

Stadgar för Matts Bäckströms Minnesfond

Svenska Kyltekniska Föreningen
Dammviksvägen 20, 443 71 GRÅBO | Telefon: 031-93 05 70