Nordiska Föreningar

DANMARK
Dansk Køleforening 
Søren Lofts Vej 17
DK-8260 VIBY J.
Tel +45 29 45 26 60
 
ISLAND

Kaelitaeknifélag Íslands 

Smidkivegui 11E

 

IS-201 KÓPAVOGI 

Tel +354 564 1110

 

ktifelagid(hja)gmail.com

 

Kaelitaeknifelag Island

NORGE
Norsk Kjöleteknisk Forening 
Kjølebergsgaten 31
Postboks 2843 Tøyen
NO-0608 OSLO 
Tel +47 22 70 83 00
Fax +47 22 70 83 01
 
 
FINLAND
Suomen Kylmäyhdistys ry
Hiihtomäentie 39 A 1
FI-00800 HELSINKI
Tel +358 (9) 759 11 66
 
 
Svenska Kyltekniska Föreningen
Dammviksvägen 20, 443 71 GRÅBO | Telefon: 031-93 05 70