Organisationer & myndigheter

ASHRAE
American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers.
INCERT

INCERT är ackrediterade av SWEDAC för personcertifiering.

INCERT

Kyl & Värmepumpföretagen
Kyl & Värmepumpföretagen är branschorganisationen för Sveriges kyl- och värmepumpentreprenörer.
Kyl- & Värmepumpföretagen
KYS
Kylbranschens Samarbetsstiftelse.
KYS
Naturvårdsverket
Naturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet.
Naturvardsverket
SP
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
SP
SVEP
Svenska Värmepumpföreningen
SVEP
SWEDAC
SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, är en central myndighet under Utrikesdepartementet med uppgifterna att verka som nationellt ackrediteringsorgan samt att ansvara för kontrollfrågor enligt lagen om teknisk kontroll. SWEDAC kompetensprövar de organ som ska utföra analys, provning, kalibrering, certifiering, kontroll och besiktning.
SWEDAC
Svenska Kyltekniska Föreningen
Dammviksvägen 20, 443 71 GRÅBO | Telefon: 031-93 05 70