Kontakt

Kansliet
Övriga uppgifter
Bankgiro: 955-8883
Bank: Handelsbanken

Org. nr. 802001-9314
Styrelsens säte: Stockholm

 
Huvudföreningen
Ordförande
Lennart Asteberg 
IFLA HB
Telefon: 0705 257264
E-post:  lennart.asteberg[at]ifla.se
Kanslifunktion
Jan Hanner
Batterigatan 13B, 415 16 Göteborg
Telefon: 031-930 570
E-post: admin@kyltekniska.se
Vice ordförande 
Peter Ohlsson
Telefon: 035-16 15 84
E-post:  peter[at]kylteknikhst.se
 
Svenska Kyltekniska Föreningen
Batterigatan 13B, 415 16 GÖTEBORG | Telefon: 031-93 05 70