Kontakt

Kansliet
Övriga uppgifter
Bankgiro: 955-8883
Bank: Handelsbanken

Org. nr. 802001-9314
Styrelsens säte: Stockholm

 
Huvudföreningen
Ordförande
Robert Thell
Telefon: 0707 876 027 
E-post:  robert.thell[at]rtholding.se
Kanslifunktion
Jan Hanner
Dammviksvägen 20, 443 71 Gråbo
Telefon: 031-930 570
E-post: admin@kyltekniska.se
Vice ordförande 
Peter Ohlsson
Telefon: 035-16 15 84
E-post:  peter[at]kylteknikhst.se
 
Svenska Kyltekniska Föreningen
Dammviksvägen 20, 443 71 GRÅBO | Telefon: 031-93 05 70