Övriga

Energi- & Miljötekniska Föreningen
Medlemmarna är fysiska personer med intresse för installationstekniska frågor. Föreningen har idag nästan 7.500 medlemmar.

Grunden för föreningens arbete är: kompetensutveckling, nätverksbyggande och informationsspridning.
 
SLUSSEN.BIZ building services
Slussen är Nordens ledande marknadsplats på Internet för VVS-, Kyl-, Energi-, VA- och Inneklimatbranscherna. Portalen har i genomsnitt 70.000 läsare per månad. 

Svenska Kyltekniska Föreningen
Batterigatan 13B, 415 16 GÖTEBORG | Telefon: 031-93 05 70