Nyhetsbrev nr 3 2021
 

Förord

Börjar med en viktig sak. Läs nedan i första stycket. I övrigt så har jag samlat lite från vårt runda klot. Allt kanske inte faller alla på läppen men jag försöker hålla mig kortare i textmassan då för mycket kan innebära att ni inte läser hela nyhetsbrevet och det är inte det jag önskar.
Denna gång så är nyhetsbrevet något kortare. Det har inte hänt så värst mycket nyheter relaterat till kyltekniken sedan förra nyhetsbrevet.
 
Avslutar förord med en revidering i förra nyhetsbrevet. I min inlaga under stycke två så skriver jag att naturliga köldmedier har höga tryck. Det gäller givetvis koldioxid enbart. I det fall att något missuppfattat andemeningen så förtydligar jag härmed.
 
Nu till innehållet i detta nyhetsbrev.
 

Viktig information!


Fick i slutet på juni ett telefonsamtal från en medlem att hans manometerställ gick sönder. Det var i siktglaset till manometerstället som olyckan var framme. Helt plötsligt så ”krängde” packningen ut ur insida glas och köldmedia sprutade ut ur manometerstället. Förmodar detta är ett tillverkningsfel på utrustningen. Hör med er leverantör ifall de har hört att något sådant hänt från andra som använder samma manometerställ. Håll koll på era manometerställ så inte detta händer då vi ibland jobbar med brandfarliga köldmedier numera.
 
OBS! Produkten på bilden är ett exempel på en typ av manometerställ.
 
 

Koldioxid i andra applikationer

 
Vattenbesparing är aktuellt i många länder. I San Diego Internationella flygplats startades ett projekt med sikte på att spara vatten genom att växla kondensat till öl. I stället för att släppa ut dessa mängder av kondensat från flygplatsens luftkonditionering och deras kylbatteri till avloppet så återanvänder man det.
Företagets namn, som brygger ölen, ser ni på glaset. Namnet på ölet blev SAN Test Pilot. Det är ljus typisk tysk öl som kallas kölsch beer. Enligt artikelförfattaren så ska det smaka som tyskt öl ska smaka.
 
 
Utklipp från Bloomberg News. Courtesy of San Diego County Regional Airport Authority.
 
 

Värmepumpar

 
Det har tagits fram världens ”hetaste” värmepump som producerar temperaturer upp till 180°C Detta möjliggör för en femtedel av Europas industrier att reducera deras energiförbrukning upp till 70 % och bli helt klimatneutrala. Olika industriella processer har olika tekniska lösningar och behov. Allt mellan 50 till 100°C och till och med upp till tusentals °C är vanligt.
Det är SINTEF, NTNU och kompressortillverkare Tocircle som ligger bakom idén.
Projektet ”Free2Heat” påbörjades 2019 och avser att slutföras 2024. Det förväntas att tekniken kommer att lanseras på marknaden under 2021.
 
Vill ni veta mer så besök hemsidan https://www.sintef.no/en/latest-news/2021/developing-the-worlds-hottest-heat-pump-ever.
 
I slutet av nyhetsbrevet finns en förstorad bild på hur insidan av värmepumpen ser ut. Noterat är att det finns en gul klisterlapp på kompressorernas elektriska kopplingslåda där det står BUTAN.
 
Här syns en värmepump i aktion på en fabrik.
 
 

Säkerhet kring brandfarliga köldmedier

 
Säkert har många undrat över hur vår räddningstjänst skulle hantera en brand intill eller i samma byggnad som det finns brännbara köldmedier installerat i en kylanläggning. I USA har AHRI (Air-Conditioning, Heating & Refrigeration Institute) fullföljt en utbildning av brandmän. Utbildningen är en webinar ”online” och fokus ligger på vad man kan förvänta sig som brandman när man släcker bränder i närheten där det finns brandfarliga ämnen framför allt A2L köldmedier.

Min kommentar:
Fundering. Är det endast brandmän som behöver denna typ av utbildningen? Hur stor är kunskapen hos oss som idag hanterar och kommer att hantera dessa ämnen i framtiden. Hur hanterar vi en uppkommen brand i ett exempelvis kylaggregatsutrymme? Kan vi eller ska vi agera? Är detta något för branschen att ta efter?
 
 

HFC köldmedier

 
Andrea Vogt generaldirektör för EPEE (European Partnership för Energy and Environment) var med i ett diskussionsforum kring köldmediers reducering och Europas lagtext. Symposiets huvudfråga gällde ned fasningen av HFC köldmedier och hur det påverkar de olika länderna i Europa.
Huvudspåret i frågeställningen gällde hur övergång till naturliga köldmedier och då framför allt de brandfarliga ser ut. Generellt är kunskapen låg hos våra kyltekniker och det finns uppdämt behovet av att öka utbildningen av de brandfarliga ämnena för att nå den s.k. Fasedown. Den även dålig i de övriga naturliga köldmedierna, ansåg Andrea Vogt.

Min kommentar:
Detta är ingen direkt nyhet då jag skrev om problematiken i förra nyhetsbrevet. I mitt tycke bör aktiva i kylbranschen ta ett gemensamt tag kring behovet av kunskapslyft för sina kyltekniker och de företag som börjat eller ska börja använda sig av de naturliga köldmedierna.
 
Andrea Voigt, Director
General, European
Partnership for Energy and
the Environment, Brussels,
Belgium
 
 

Naturliga köldmedier

 
I Storbritannien pågår en diskussion ifall dessa köldmedier ska hanteras i någon typ av framtida förordning liknande F-gasförordningen vi har idag. Eller rent av implementeras i den rådande eller en eventuellt uppdaterad F-gasförordning. Vi får se vilka krafter som kan påverka ett sådant beslut. Det får framtiden utvisa.
 
En viktig synpunkt från diskussionsforumet enligt nedan.
Trots att vissa HC köldmedierna i dag inte klassas som F-gaser (exempelvis R290) så har de, precis som koldioxid, en påverkan på klimatet. Att släppa ut dessa i atmosfären är inte att föredra.
 

Jämförelser av olika köldmedier

Det har utförts tester av opartiska företag där fokus har varit energieffektivitet mellan olika köldmedier. Vi kommer säkert att se mer av dessa tester.
En test har utförts mellan ammoniak och A2L köldmedier. Jämförelsen bygger på två i stort sett identiska applikationer för mellan förångning.
I en del av testerna visar på att köldmediet R-1234ze i allt högre grad ska ses som ett effektivt alternativ till traditionell ammoniak (NH3) när det gäller att minska energiförbrukningen och koldioxidavtrycket i dagens kylapplikationer. Det påpekas att det gäller framför allt i de industriella kylapplikationerna. Kan vara ett bra alternativ i de fall ammoniak och dess giftighet är ett hinder för kunden.
 
 
 
Här är bilden från ovan avsnitt värmepumpar. Något förstorat så man kan se!
 
IIR-företagsmedlem Mirai Intex har släppt ett nytt kylsystem för (ULT) applikationer med extremt låg temperatur. Mirai Cold 80 C / W / T (MC 80 T) är utformad för processkylning och frystorkning och fungerar i en sluten cykel och kyls av vatten. Systemet är också utrustat med en extra värmeväxlare för ett sekundärt kylmedium.

 
Vissa industrier kräver temperaturer mellan 100 och 180 grader. En ny värmepump kan leverera detta, så den har stor kommersiell potential. Sådan teknik representerar låghängande frukt för en industrisektor som syftar till att minska både växthusgasutsläpp och energiförbrukning, säger SINTEF-forskare Michael Bantle (till höger) och Christian Schlemminger. Foto: Thor Nielsen.
 
 
Vill önska er alla en skön sommar.
 
Robert Thell
 
 
Svenska Kyltekniska Föreningen
Dammviksvägen 20, 443 71 Gråbo | Telefon: 031-930 570