Svenska Kyltekniska Föreningen (KTF)

En ideell, teknisk förening.
– Grundad 1942, men med anor från 1911

Vi arbetar för kyl- och värmepumpsteknikens och därmed medlemmarnas och branschens utveckling.

Kalendarium

Här informerar vi löpande om vad som händer i föreningen.

Handböcker

Kyltekniska föreningen har under många år publicerat handböcker inom kylteknik.

Lokal­föreningarna

Föreningens lokala organisation består av tre avdelningar som var och en arrangerar lokala möten och sammankomster

$

KTF Stockholm

$

KTF Göteborg

$

KTF Malmö

Medlem

Här kan du logga in samt hantera dina medlemsuppgifter.

Huvudföreningen

Vårt övergripande mål: Kunskapsutveckling

Detta sker främst genom:
1. Lokala möten & sammankomster

Föreningens lokala organisation består av tre avdelningar som var och en arrangerar lokala möten och sammankomster. De tre avdelningarna, Stockholm, Göteborg och Malmö, genomför vardera minst 6 möten/studiebesök per år.

2. Utbildning

Utbildning genom seminarier och kurser, bl.a. säkerhetsutbildning om ammoniak, CO2 och brandfarliga köldmedier.

3. Utgivning av facklitteratur

Föreningen ger ut handböcker i kyl- och värmepumpteknik som uttjyttjas av våra medlemmar och frekvent används som läromedel inom energi- och teknikutbildning.

4. Förenings- nyheter i facktidskriften Kyla & Värme

I tidskriften får du fortlöpande information om intressanta händelser i föreningen samt inom en rad aktuella områden inom kyltekniken. Som medlem i KTF får du ett starkt rabatterat prenumerationspris på tidningen som utkommer 6 ggr/år.

5. Förvaltning av Matts Bäckströms Minnesfond

Stiftelsen delar ut stipendier som stöd för energi- kyl- och värmepumpsteknisk forskning.

6. KYS - Kylbranschens samarbetsstiftelse

Föreningen är en av de 3 stiftarna i KYS - Kylbranschens samarbetsstiftelse. En stiftelse som genom anslag stödjer kvalificerade forsknings- och utvecklingsprojekt, samt utbildningsinsatser av samma karaktär.

7. Samarbete

Föreningen deltar i nordiskt och internationellt samarbete.

8. Nyhetsbrev

Huvuddelen av  kommunikationen med medlemmarna sker via e-post. Föreningen skickar regelbundet ut nyhetsbrev som tar upp tekniska nyheter både på hemmaplan och från övriga världen.

9. Hemsidan & stadgar

På vår hemsida bokar du dig för föreningsmöten och läser artiklar. Föreningens medlemsmatrikel finns också tillgänglig på hemsidan.
Stadgar för Svenska Kyltekniska föreningen.