AFS 2017:3

2023-04-28 | Göteborg, Nyheter, Uncategorized

Med anledning av den för några år sedan tillkomna föreskriften AFS2017:3 “Användning och kontroll av trycksatta anordningar” och hur kontrollerna skall utföras på CO2-aggregat, kommer Kyltekniska Föreningen att bjuda in till ett konstruktivt möte för att tillsammans med KIWA och Dekra få chansen att diskutera detta ämne.

Att vi skall kontrollera råder inget tvivel om. Med så stora tryck som dessa aggregat har är det självklart att vi behöver kontrollera. Men hur skall kontrollerna utföras för säkerställa korrekt funktion och samtidigt inte riskera livslängden på aggregatet?

Det råder idag stora olikheter utifrån hur kontrollerna skall utföras, vad som kan anses vara godkänt, hur ingrepp i kylsystem påverkar aggregatets livslängd. Kan man “skjuta” säkerhetsventiler för att kontrollera dessa är korrekta, de flesta tillverkare av dessa säger då att de är förbrukade. Vad är egentligen en “Förkontroll”, enligt föreskriften skall ny utrustning anges “lämplig” till sitt tänkta syfte och kontrolleras så den inte är skadad. Är aggregatet korrekt CE-märkt kan man då begära att ingående säkerhetsfunktioner skall kontrolleras? Varför det inte är enklare att med egenkontroller kunna skjuta på intervallerna. Föreskriften anger tydligt hur man skall kunna förlänga intervallerna med ända upp till 10år, dock verkar detta vara ovanligt.  Dessa är några av frågorna som ofta kommer upp i samband med kontroller på dessa aggregat.

Vi träffas måndagen den 15/5 i Villa Belparc kl 17:00.

KTF Göteborg saknar en sekreterare som kan ersätta Urban Håkansson. Vi efterlyser någon av er som kan ta Urbans roll sekreterare i föreningen. 

Bifogade filer

Logga in för att se bifogade filer.

Arkiv