Årsmöte Svenska Kyltekniska Föreningen – 20 april 2023 kl. 17.00

2023-04-13 | Nyheter

Härmed inbjudes ni som medlem att deltaga i vårt årsmöte. I år träffas vi fysiskt i Stockholm.

Klockan 17.00 samlas vi på KTH och tar en bit mat. Adressen är Brinellvägen 64B, KTH tillämpad termodynamik och kylteknik.

Klockan 18.00 startar vårt årsmöte. Efter årsmötet är avslutat talar Madeleine Westin från TV4 om väder och vind men framför allt om klimatförändringarna.

Något om Madeleine Westin:
Madeleine är en uppskattad föreläsare kring väder i alla dess former och kring klimatförändringarnas påverkan. Madeleine har själv deltagit som forskare i en Nordpolsexpedition och har själv bevittnat klimatförändringarnas påverkan. Madeleine berättar om hur vi människor mer och mer måste rusta oss för svåra stormar, översvämningar och torka. I sin bok Sveriges klimat i förändring beskriver Madeleine just detta och pekar på de olika sambanden mellan människan och naturen och hur vi måste lära oss att samexistera.

Cirka 19.30 får vi en guidad tur i KTH´s laboratorielokaler.

Jag hoppas att så många som möjligt kan vara med på årsmötet. Ni kommer att få information om läget i föreningen och hur den framtida styrelsen kommer att se ut.

Anmäl er gärna via kalendariet. Där hittar ni också bifogad instruktion och dagordning men också årsredovisning mm för nedladdning.

Jönköping den 5 april 2023

Styrelsen i Huvudföreningen genom

Robert Thell

Ordförande

 

Anmälan via kalendariet

 

Arkiv