Årsmöte Svenska Kyltekniska Föreningen

2020-04-09 | Nyheter

17 april kl 09:00

Härmed inbjudes du som medlem att deltaga i vårt årsmöte. I år är det lättare än vanligt. Du behöver inte ens lämna din hemort. Årsmötet kommer att hållas på webben så alla med en dator eller telefon kan deltaga.

Vi hade från början planerat att hålla Årsmötet i Stockholm men med nuvarande läge är det helt omöjligt och då får vi göra det som går.

Det blir inget egentligt program mer än årsmötesförhandlingar, det får vänta till hösten, då hoppas vi att situationen har normaliserats.

Jag hoppas att så många som möjligt kan vara med på årsmötet. Du kommer att få information om läget i föreningen och hur den framtida styrelsen kommer att se ut.

Vi skall också välja en ny ordförande. Jag har avböjt återval efter 3 år på denna position. Jag tänker fortsätta vara en aktiv medlem i föreningen och deltaga på de föreningsmöten som hålls. Det finns fortfarande mycket intressant att lära om kyl och värmepumpstekniken.

Anmäl dig gärna via kalendariet. Där hittar du instruktion för hur du ansluter till mötet, dagordning för mötet samt årsredovisning mm för nedladdning.

Tollered den 9 april 2020
Styrelsen i Huvudföreningen genom
Lennart Asteberg
Ordförande

Arkiv