Årtiondets första medlemsmöte

2020-02-17 | Stockholm

Vårens första medlemsmöte genomfördes den 17/2-2020 genom att Mats Blomkvist (INCERT) informerade om “Normnytt”.

Mötet hölls på KTH med traditionsenlig matservering i närliggande restaurang innan presentationen.

Mats Blomkvist presenterade i huvudsak delar av nedanstående punkter:

– Vad är förbjudet nu 2020, kommer andra förbud framöver?
– Återanvändning/regenerering av köldmedium – vad gäller?
– Kvotsystemet för CO2-ekvivalenter – aktuellt läge
– Köldmedienyheter – behövs alla nya köldmedier?
– Normnyheter i allmänhet och Certifieringsnyheter

Presentationerna finns i länkarna:

-F-gasförordningen

-Köldmedienytt

Mats har även sammanställt relevanta lagtexter som finns i länkarna nedan:

MAC_2006_40

EG_1516_2007

EG_307_2008

EU_517_2014

EU_2015_2067

EU_2015_2068

SFS_2016_1128

Arkiv