Bli medlem

Ta del av förmåner som medlem

Förmåner
Vem kan bli medlem?

Du kan bli medlem om Du helt eller delvis uppfyller följande förutsättningar:

Du ska arbeta med eller ha nära anknytning till kylanläggningar och värmepumpar eller på annat sätt vara intresserad av den teknik eller dess tillämpningsområden.

Du ska vilja utveckla Dig i Din professionella yrkesroll inom området kyl- och värmepumpsteknik.

Du ska vara beredd att inom föreningsverksamheten förmedla dina kunskaper och erfarenheter till andra medlemmar.

Nyhetsbrev

Föreningen skickar regelbundet ut nyhetsbrev som tar upp tekniska nyheter både på hemmaplan och från övriga världen.

Nyhetsbrevet utkommer normalt 6 gånger per år.

Medlemsmöten

Våra lokalföreningar anordnar årligen ett antal medlemsmöten där vi möts över en bit mat och lyssnar till ett föredrag. Ibland är det kombinerat med ett studiebesök hos något intressant företag. Ett utmärkt sätt att möta och lära känna kollegor i branschen.

Handböcker

Föreningen ger ut ett antal handböcker i kylteknik som Du kan beställa, dels under ”Handböcker” på denna hemsida, dels via kansliet och dels på våra föreningsmöten. Vid mötena finns även s.k. ”blädder-ex” som man kan titta i.
En av de mest populära handböckerna är Praktisk Kylteknik, som dessutom har en separat Uppgifts- och Lösningsbok. Dessa böcker används flitigt inom kylutbildningen i Sverige och Norge.

Medlemsavgifter

Medlemsavgiften för aktiv medlem:
SEK 625:- inkl. moms.
(varav medlemsavgift 100:-, serviceavgift 420;- moms 105:-)

Medlemsavgiften för pensionär:
SEK 300:- inkl. moms.
(varav medlemsavgift 100:-, serviceavgift 160;- moms 40:-)

Studerande är befriade från avgift (kursintyg uppvisas).

Personuppgifter

Svenska Kyltekniska Föreningen behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning (GDPR). Genom att inträda som medlem i föreningen samtycker du till att dina uppgifter hanteras i vårt medlemsregister. De uppgifter vi sparar används enbart för att hantera ditt medlemskap i föreningen och i den lokalförening du valt. För detta ändamål lagras uppgifterna i ett medlemsregister på samma server som vår hemsida. Utöver detta sparas sedvanliga uppgifter i de årliga medlemsavgiftsfakturorna i vårt ekonomisystem.

Du kan när som helst se och kontrollera uppgifterna i medlemsregistret genom att logga in på vår hemsida. Välj sedan menysteget “Mitt konto”. Då får du tillgång till de uppgifter vi har sparat om dig och du kan givetvis begära ändring när du så önskar. Om du avslutat ditt medlemskap i föreningen raderar vi uppgifterna i medlemsregistret.