Höstens andra medlemsmöte 2017

2017-11-13 | Stockholm

Tema Brännbara medier.

Nästan 50 st. ur lokalföreningen i Stockholm inom Svenska Kyltekniska Föreningen samlades måndagen den 13:e november på KTH för att delta i medlemsmöte kring Brännbara Köldmedier. Samlingen började med måltid i närliggande lunchrestaurang, sedan introducerade v.Ordf. Johnny Andersson dagens talarschema. Mats Blomkvist (INCERT) började genom att introducera bakgrund varför köldmedier byts ut och vad som förväntas hända på den europeiska marknaden m.a.p. f-gasförordningen. Mats kommer till slutsatsen att inom inte alltför lång tidshorisont kan det förväntas vara i huvudsak mer eller mindre brännbara köldmedier som kommer att användas. Detta ställer ”nya” krav på både personal som servera och hanterar kylmaskiner, samt den utrustning som används. Mats avslutade med att fråga då det behövs certifikat för att hantera f-gaser, kan det finnas behov av certifikat för att hantera brännbara köldmedier? Riskerna är annorlunda, f-gaser förstår klimatet, brännbara medier riskerar att, vid felaktigt handhavande, att förstöra apparater och personal i dess omedelbara närhet.

Efter Mats presenterade Lars Synnerholm (MSB) skillnader mellan krav från myndigheter (i form av lagar och förordningar), samt rekommendationer (såsom vägledningar och standarder). Det är alltså stor skillnad, vilket har betydelse för vad som gäller för användning av brännbara köldmedier, att uppfylla en standard eller branschrekommendation är inte samma som sak att uppfylla gällande lagar och förordningar. Däremot kan det vara vägledande.

Till sist delade Johan Landé (SKVP) information kring organisationen AREA (European Association of Refrigeration, Air Conditioning, and Heat Pumps Contractors) arbete med information av användning och handhavande av brännbara köldmedier. Johan pekade på flera nyttiga kunskapsdokument och utbildningsmaterial som gratis kan användas, genom registrering av ett konto. Även Johan pekade på skillnaden som finns mellan utrustning som kan användas för f-gaser och utrustning som är lämplig att använda till brännbara gaser. Johan pekade på att den största utmaningen för utökat användande av brännbara gaser är att få ökad kompetens i branschen, där Johan uppmanar:

  • Utbildare – Erbjud utbildningar nu
  • Konstruktörer – Skaffa er kunskap nu
  • Entreprenörer – Utbilda er nu.

Filer:


v.ordf. tackar talarna med sedvanlig gåva.


Medlemmarna har bråttom hem till matchen…

Arkiv