Höstens första medlemsmöte: Kyltekniska hjälpmedel

2017-10-12 | Stockholm

Höstens första medlemsmöte: Kyltekniska hjälpmedel

Kyltekniska Föreningen bjöd in till medlemsmöte under temat Kyltekniska hjälpmedel den 9:e oktober 2017 på KTH
Kyltekniska Föreningen bjöd in till höstens första medlemsmöte den 9:e oktober, där Kyllastberäkningar i luftbehandlingsaggregat, Kyltekniska beräkningshjälpmedel, samt uppdaterad information om tillsatsernas inverkan på termofysikaliska egenskaper hos köldbärare.

Ett trettiotal medlemmer letade sig upp till Brinellvägen 64 på KTH för en inledande måltid med efterföljande informationsstund. Ordföranden Peter Rohlin började med att hälsa alla välkomna och introducerade dagens talare, Joachim Claesson och Monika Ignatowicz, båda från KTH Energiteknik.

Joachim presenterade dels metod för att med en enkel handberäkningsmetod uppskatta kyleffekten som behövs i ett kylbatteri i ett luftbehandlingsaggregat. Sedan introducerades flera gratisverktyg som kan vara användbart i kyltekniska tillämpningar. Presentationerna finns nedan i länkar för er som är intresserade.

Monika presenterade sina senaste rön gällande inverkan av denatureringsmedel på köldbärarers termofysikaliska egenskaper. Hon jämförde sedan ett antal vanligt förekommande alternativ som används på olika marknader, så som Sverige, Finland, Europa och USA.

Fuktig luft och Kylbehov

CoolProp

Köldbärare

Arkiv