Information från Europeiska Kommissionen

2021-11-11 | Nyheter

Från Naturvårdsverket har vi fått följande meddelande.

För kännedom om EU-förbud som träder ikraft vid årsskiftet (se nedan), vänligen informera i era led.

Enligt gällande F-gasförordning och Annex II så vill kommissionen påminna er om följande:

  • Punkt 11. Kyl- och frysskåp för kommersiellt bruk (hermetiskt sluten utrustning) som innehåller fluorkolväten med en faktor för global uppvärmningspotential på minst 150 blir det förbud mot utsläppande på marknaden från och med 1 januari 2022.
  • Punkt 13. Centraliserade kylsystem med flera moduler för kommersiell användning med en nominell kapacitet på minst 40 kW och som innehåller eller vilkas funktion kräver fluorerade växthusgaser med en faktor för global uppvärmningspotential på minst 150 blir det förbud mot utsläppande på marknaden från och med 1 januari 2022. Detta gäller dock inte för den primära kylkretsen i kaskadsystem, i vilken fluorerade växthusgaser med en faktor för global uppvärmningspotential på mindre än 1 500 får användas.

Arkiv