Lennart Asteberg

Lennart Asteberg

Tyvärr har vi nåtts av uppgiften att vår fantastiska eldsjäl för Svensk Kylteknik har gått ur tiden. Lennart Asteberg var länge en engagerad medlem i Kyltekniska Föreningen, både i lokalföreningen Göteborg men även som Ordförande för huvudföreningen för en längre tid....

Årsmöte i Stockholms lokalförening

Lokalstyrelsen i Stockholmsavdelningen för Svenska Kyltekniska Föreningen kallar till årsmöte den 11/4-2023 kl 17:00. Platsen är KTH Tillämpad termodynamik och kylteknik. Datum: 11/4-2023 Tid: 17:00 – 20:00 Plats: Brinellvägen 64B, KTH Tillämpad termodynamik och...

Paneldebatt: : Propan som köldmedium i fastigheter och butiker

Stockholmsavdelningen inom Svenska Kyltekniska Föreningen inbjuder till medlemsmöte: Framgången med Propan, drift, energi och miljö samt säkerhet. Datum: 13/2-23 Tid: 17.00 middag 18.00 start av paneldebatt. Plats: KTH Stockholm (Brinellvägen 64) Arrangör: SKF avd....

Medlemsmöte hos SRM

Sammandrag Kyltekniska besöker SRM 2022-05-23 SRM (Svenska Rotormaskiner) bjöd in till medlemsmöte den 23/5 för Kyltekniska Föreningen. Cirka 15 medlemmar kom för att lyssna på ett väldigt intressant program. Mats Sundström inledde programmet (efter intag av buffén)...