Länkar

Här har vi samlat en uppsjö med bra länkar

Danmark

Dansk Køle- & Varmepumpeforening
Fjelstrup Nørrevej 115
DK-6100 Haderslev
mail@dkvf.dk

Dansk Køle- & Varmepumpeforening

Island

Kaelitaeknifélag Íslands

Smidkivegui 11E
IS-201 KÓPAVOGI

Tel +354 564 1110

ktifelagid@gmail.com

Kaelitaeknifelag Island

Norge

Norsk Kjöleteknisk Forening

c/o Tekna
Postboks 2312 Solli
NO-0201 OSLO

Tel +47 22 94 75 00
post@nkf-norge.no

Norsk Kjøleforening

Finland

Suomen Kylmäyhdistys ry
Hiihtomäentie 39 A 1
FI-00800 HELSINKI
Tel +358 (9) 759 11 66

mika.kapanen@skll.fi

Suomen Kylmäyhdistys.fi

ASHRAE

American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers.

ASHRAE

INCERT

INCERT är ackrediterade av SWEDAC för personcertifiering.

INCERT

Kyl & Värmepumpföretagen

Kyl & Värmepumpföretagen är branschorganisationen för Sveriges kyl- och värmepumpentreprenörer.

Kyl- & Värmepumpföretagen

KYS

Kylbranschens Samarbetsstiftelse.

KYS

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet.

Naturvårdsverket

RI.
SE

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN

RISE

SKVP

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

SVEP

SWEDAC

SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, är en central myndighet under Utrikesdepartementet med uppgifterna att verka som nationellt ackrediteringsorgan samt att ansvara för kontrollfrågor enligt lagen om teknisk kontroll. SWEDAC kompetensprövar de organ som ska utföra analys, provning, kalibrering, certifiering, kontroll och besiktning.

SWEDAC

Energi- & Miljötekniska Föreningen

Medlemmarna är fysiska personer med intresse för installationstekniska frågor. Föreningen har idag nästan 7.500 medlemmar.

Grunden för föreningens arbete är: kompetensutveckling, nätverksbyggande och informationsspridning.

Energi- & Miljötekniska Föreningen

SLUSSEN.BIZ building services

Slussen är Nordens ledande marknadsplats på Internet för VVS-, Kyl-, Energi-, VA- och Inneklimatbranscherna. Portalen har i genomsnitt 70.000 läsare per månad.

SLUSSEN.BIZ